SKräddarsydda ledarskapsprogram

 

Behöver ni ett skräddarsytt program? Är ni ett större företag och vill kvalitetssäkra att alla får precis samma program lutande på era visioner och mål? Vill ni att deltagarna får en djupare kontakt med fler ledare inom företaget. Vi jobbar med det personliga medvetna ledarskapet från där ni är till dit ni vill.

Hur vill ni att respektive medarbetare skall vara och hur ska den agera? Vilka kunskaper, färdigheter och vilken attityd skall den ha för att vara som mest framgångsrik i sin roll?

Finns det något som hindrar personen/teamet att vara/ agera enligt detta?

Vad skulle hända om dessa hinder försvann eller vad skulle hända om personen/teamet blev 10 gånger bättre på det som den skulle kunna utveckla?

Som företag bör vi ha tydliga överenskommelser för att vi ständigt ska kunna följa upp och utveckla både oss själva och vår organisation.

Vi hjälper er med både kortsiktiga och långsiktiga mål i enhet med era värderingar och er vision.

Med ett gemensamt språk och gemensamma kommunikativa verktyg bygger vi hållbara organisationer och människor.

Hör av er för att starta er utvecklingsresa!

Vill ni känna viken skillnad det kan skapa hos er? Börja med att låta några medarbetare delta i de öppna utbildningarna och känn den stora effekten av det 

 

”Strategi och ledarskap hör ihop”

”Med bra ledarskap blir det lättare att utforma och att genomföra rätt strategi. Och med en genomtänkt strategi vet man vilket ledarskap som kommer att behövas.”

Därför är det alltid bra att börja med det personliga ledarskapet så tidigt som möjligt.”

15 + 3 =

BESÖKSADRESS Kajpromenaden 8A, 252 67 HELSINGBORG
FAKTURAADRESS  Tre Rosors väg 6, 266 51 Vejbystrand
MAIL info@likeabossacademy.se


PERNILLA 073-251 68 81   PERNILLA@LIKEABOSSACADEMY.SE


Marlene 073-641 66 06 MARLENE@LIKEABOSSACADEMY.SE