Föreläsning/Kick-off

Behöver ni inspiration, en rolig och/eller omvälvande föreläsning eller upplevelse?
Behöver ni öppna era sinnen eller kanske få igång en viktig diskussion? 


Behöver ni lära känna vara dra bättre?


Bli mer effektiva och jobbet till en professionszon med nolltplerans mot negativitet.


Berätta dina behov så kommer vi med förslag. Följande tema kan vara tankeväckande men vi är alltid öppna  för ideer.


Vi föreläser för både små och mycket stora grupper. Samtliga teman kan göras på 2 timmar. 

Eller behöver du en hel dag / en kick-off med ett visst tema? Vi ordnar det.


Aktivt lyssnande

Avslappning, meditation och reflektion

Bemötande

Coachande samtal

Drama och teamövningar

Energi. Är ni plus eller minusladdade?

Full energi oavsett…

Fullt fokus

Följ energin

Glädje vad annars? 

Hjärna och hjärta hur styrs du? 

Inkludering
Konflikthantering eller utveckling

Kroppsspråk och inkludering

Mental träning

Negativitet nej tack!

Optimist ja visst

Potential och öppna sinnen

Presentationsteknik

Sharing

Självkänsla och självförtroende

Status och drama för personlig utveckling

Stresshantering

Säg ja och våga flöda? 

Tillit

Vadå medvetenhet? 

Värdegrundsarbete som involverar.

Öppna frågors magi? 


Vad mer är möjligt? 

BESÖKSADRESS Kajpromenaden 8A, 252 67 HELSINGBORG
MAIL info@likeabossacademy.se
ELENOR
070-664 55 61 ELENOR@LIKEABOSSACADEMY.SE
PERNILLA 073-251 68 81 PERNILLA@LIKEABOSSACADEMY.SE