Din partner – pernilla

 

”Jag hade aldrig funnits på marknaden i 15 år om inte företag tjänade pengar på mig.” 

Pernilla arbetar framgångsrikt och långsiktigt som partner och förlängd ärm till chefer, ledningsgrupper och vidare ut till samtliga ledare och medarbetare, oavsett roll och nivå i många organisationer. Hon jobbar huvudsakligen i långsiktiga processer för att skapa förändringar som består. Resultaten visas tydligt i både nöjd-kundundersökningar, måluppföljningar, utvärderingar och kraftigt sänkta sjuktal i utomstående undersökningar.

Öppenhet och tydlighet ger välmående och goda affärer.

Syftet är att skapa välmående effektiva ledare, ledningsgrupper och team så att alla i förlängningen går till jobbet som sina bästa jag. Det handlar om både tydliga överenskommelser och om att få verktyg, för att kunna agera efter dessa förväntningar. Med en nolltolerans mot negativitet öppnas förmågan att samtala om det som är viktigt för både organisation och person.

För att leda måste du börja med dig själv och att leda andra är en sak, medan det är en helt annan att leda andra att leda.

Företag inom Ica-koncernen är de största kunderna. Ett tjugotal butiker där Maxi dominerar. Här finns också Akzo Nobel, Yrkeshögskolor, skolor, vård och omsorg samt företag i växande. Några namn är Top Brands Scandinavia, IT- automation, Skånebil och Bona. Även IT- och reklambransch finns representerade. Vill du också bli en attraktiv arbetsgivare? Hör av dig.

Pernilla jobbar också med stora projekt i Medvetet ledarskap med hela enheter i kommuner. Modulerna där tar personer uppemot 70 personer/gång. För att detta ska fungera långsiktigt jobbar man samtidigt i fördjupning med processledare och ledare. Dessa ledare stöttas således att leda processen vidare och djupare i mindre grupper.

Dessa processer genomförs i samarbete med Helena Roth. Just nu pågår arbete med samtlig personal inom vård och omsorg i Skurups kommun. Goda resultat finns med både skola och förskola. Vill du veta mer om dessa stora förändrings och utvecklingsarbeten? Hör av dig.

Pernilla har en gedigen högskoleutbildning i Kommunikation, dramakommunikation, drama, regi, gruppdynamik, samtalsteknik och pedagogik. Med fördjupningar i forumspel, improvisation, meditation, access consciousness och UGL. Hon har även en Fil.mag i Geologi/Miljövetenskap och fyller ständigt på sina förråd.

Pernilla har en förmåga att med både humor, glädje och djup, vända på begreppen, utmana och skapa långsiktig medveten förändring. Det handlar om att kunna leva i frågan och leva i lätthet och glädje med vad som känns rätt för dig.

Arbetssättet blandar teorier med praktiska övningar, diskussioner, reflektion och storytelling. Samma verktyg som ger ett gott ledarskap kommer också göra dig professionellt bemötande, säljande, välmående och samtidigt öka både självförtroende, mod och självkänsla.

Pernilla jobbar också på ett lekfullt sätt med presentationsteknik samt coaching för ökad självkänsla.

De öppna Ledarskapsprogrammen i Likeaboss.academy kan både användas som en fristående process eller som en brygga när man jobbar på många plan i företaget samtidigt.

Pernillas böcker

Hon är även författare till fyra böcker. En serie för skolan – ”Våga ta plats” samt en bok med den långa titeln: ”Jag är det enda problem jag någonsin kommer att ha och samtidigt den enda lösningen.”

Pernillas bok – Jag är det enda problem jag någonsin kommer att ha och samtidigt den enda lösningen >>

 

”Pernilla har gett mig och hela företaget insikter i att leda sig själva, leda andra och hur man leder andra att leda. Vi fortsätter att växa hela tiden”

Emil Andersson

Maxi Hässleholm

BESÖKSADRESS Kajpromenaden 8A, 252 67 HELSINGBORG
TELEFON 070-664 55 61 eller 073-251 68 81
MAIL INFO@LIKEABOSS.ACADEMY