pernilla TILLANDER

 ”Jag hade aldrig funnits på marknaden i 15 år om inte företag tjänade pengar på mig.” 

FRÅN LEDNINGSGRUPP OCH HELA VÄGEN UT
Pernilla arbetar framgångsrikt som partner och förlängd arm till chefer och ledningsgrupper. Hon arbetar med utveckling av team och medarbetare, oavsett roll och nivå, i många organisationer. Hon jobbar huvudsakligen i långsiktiga processer för att skapa förändringar och motivation som består. Resultaten visas tydligt i både nöjd-kundundersökningar, måluppföljningar, utvärderingar och i kraftigt sänkta sjuktal i utomstående undersökningar.

Hon skräddarsyr även interna utbildningsprogram för företag.

Öppenhet och tydlighet ger välmående och goda affärer.

Syftet är oavsett tillvägagångssätt, att skapa välmående effektiva ledare, ledningsgrupper och team. Därmed går alla i förlängningen till jobbet som sina bästa jag. Det handlar om både tydliga överenskommelser och om att få verktyg för att kunna agera efter dessa förväntningar. Med nolltolerans mot negativitet öppnas förmågan att samtala om det som är viktigt för både organisation och person.
För att leda måste du börja med dig själv. Att leda andra är en sak, att leda andra att leda är något helt annat.

Företag inom Ica-koncernen är de största kunderna, med ett tjugotal butiker där Maxi dominerar. Här finns också Akzo Nobel, yrkeshögskolor, skolor, vård och omsorg samt företag i växande. Några namn är Top Brands Scandinavia, IT Automation, Skånebil och Bona. Även IT- , bygg- och reklambransch finns representerade. Vill du också bli en attraktiv arbetsgivare? Hör av dig.

STORA PROJEKT DÄR HELA ENHETER INVOLVERAS FÖR LÅNGSIKTIG KVALITET
Pernilla jobbar också med stora projekt i Medvetet ledarskap med hela enheter i kommuner. Modulerna omfattar uppemot 70 personer/gång. För att detta ska fungera långsiktigt jobbar man samtidigt i fördjupning med processledare och ledare. Dessa ledare stöttas således att leda processen vidare och djupare i mindre grupper.

Arbetet genomförs i samarbete med Helena Roth som även blivit en partner till Likeaboss.academy. Just nu pågår arbete med samtlig personal inom vård och omsorg i Skurups kommun. Goda resultat finns med både skola och förskola. Vill du veta mer om dessa stora förändrings- och utvecklingsarbeten? Hör av dig.

WORKSHOPS, FÖRELÄSNINGAR SAMT FÖRDJUPAD COACHING/MENTORSSKAP
Pernilla jobbar också på ett lekfullt sätt med presentationsteknik, status och feedbackträning. Det går också att anlita henne som föreläsare för stora grupper på utvalda teman. Hon coachar ett fåtal ledare i fördjupning per år där hon både agerar bollplank och mentor efter behov.

SÅ VEM ÄR HON OCH VAD FÅR NI UT AV HENNE?
Pernilla har en gedigen högskoleutbildning i kommunikation, dramakommunikation, drama, regi, gruppdynamik, samtalsteknik och pedagogik. Hon har fördjupningar i forumspel med Agusto Boal, improvisation, meditation, access consciousness, frigörande dans och UGL. Hon har ytterligare en Fil. Mag. i Geologi/Miljövetenskap och fyller ständigt på sina förråd både med kurser i fördjupning och i modern forskning.

”Det är för att jag kan teorierna och lutar mig mot modern forskning som jag vågar slänga ut gruppen i mycket praktiska övningar, där vi kan prova våra kommunikativa verktyg så de blir en direkt hjälp i din vardag som ledare.”

Arbetssättet blandar teorier med praktiska övningar, diskussioner, reflektion och storytelling. Hon får dig att se att samma verktyg som ger ett gott ledarskap också kommer göra dig professionellt bemötande, säljande, välmående och samtidigt öka både självförtroende, mod och självkänsla.
Pernilla har en förmåga att med både humor, glädje och djup, vända på begreppen, utmana och skapa långsiktig medveten förändring. Det handlar om att kunna leva i frågan och i lätthet och glädje med vad som känns rätt för dig. Alla kommunikativa verktyg fungerar först när du har förmågan att stå i din fulla potential oavsett.

För övrigt älskar hon både djur och natur, med både hundar och hästar nära inpå. Familj, vuxna barn, ett barnbarn samt goda vänner ligger varmt om hjärtat, men den egna ensamma tiden för reflektion och meditation – att bara få vara – är också högt prioriterad.

Före sina snart 15 år som egen konsult (företaget hette tidigare Teatron) inom ledarskap och personlig utveckling, utvecklade hon och ledde ett musikalprogram på gymnasienivå under ca 10 år. Även här jobbade hon för att utveckla både ledare, lärare, arbetslag och elever.

Vill ni veta mer om hennes väg och erfarenheter – fråga gärna.
Pernilla nås på: pernilla @ likeabossacademy.se

Pernillas böcker

Pernilla är även författare till fyra böcker. En serie för skolan – ”Våga ta plats” samt en bok med den långa titeln: Jag är det enda problem jag någonsin kommer att ha och samtidigt den enda lösningen >>

 

”Pernilla har gett mig och hela företaget insikter i att leda sig själva, leda andra och hur man leder andra att leda. Vi fortsätter att växa hela tiden”

Emil Andersson

Maxi Hässleholm

14 + 14 =

BESÖKSADRESS Kajpromenaden 8A, 252 67 HELSINGBORG
FAKTURAADRESS  Tre Rosors väg 6, 266 51 Vejbystrand
MAIL info@likeabossacademy.se


PERNILLA 073-251 68 81   PERNILLA@LIKEABOSSACADEMY.SE


Marlene 073-641 66 06 MARLENE@LIKEABOSSACADEMY.SE